திங்கள், 22 செப்டம்பர், 2014

பயணம் .


இடை நில்லாப் பேருந்து வழியில் எங்கும்
நிற்காது 
ஒட்டப்பட்டிருந்தது முன் பக்கக் கண்ணாடியில் .
ஏறி இடது புறம் மூன்றாவது வரிசையில் 
இடம் பிடித்து அமர்ந்தேன் ஜன்னலோரம்.
பேருந்து நிரம்ப ஆரம்பித்தது கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக .
அருகில் வந்தமர்ந்தவனுக்கு வயது கம்மிதான் .
அமர்ந்த மறு கணமே 
காதுகளில் இசை வாங்கி பொருத்தி 
 கண்களை மூடிக் கொண்டான் .
நடத்துனரிடம் நீட்டிய முழு நோட்டுக்கு 
 சீட்டையும் சில்லறையும் கொடுத்தார் 
முகத்தைச் சுளிக்காமல்.
எங்கே என்று அவரும் கேட்க வில்லை 
எங்கே என்று நானும் சொல்ல வில்லை 
எங்கே என்று தெரிந்திருந்தால் 
ஏறியிருக்கவே மாட்டேன் அந்தப் பேருந்தில் .


[ புதுப்புனல் ஆகஸ்ட் 2014 ]


1 கருத்து: