செவ்வாய், 23 செப்டம்பர், 2014


தொலைந்து போன கேள்விகள் .


தெரியாமல்தான் 
கேட்க வேண்டியதிருக்கிறது 
நிறைய கேள்விகளை .
தெரிந்தும் 
கேட்க வேண்டியதிருக்கிறது 
சில கேள்விகளை சில சமயங்களில் .
கேட்கப் படும் கேள்விகளுக்குத்தான் 
பதில்கள் அளிக்கப் படுகின்றன .
சில சமயங்களில் 
கேட்கப்படாத கேள்விகளுக்கும் 
பதில்கள் அளிக்கவே நேர்கின்றன .
எனினும் 
பல நேரங்களில் 
தெரிந்த பதில்களையும் 
அளிக்க முடியாமல் 
சில கேள்விகள் 
தொலைந்துதான் போகின்றன .

[ புதுப்புனல் ஆகஸ்ட் 2014 ]

[ நந்தலாலா இணைய இதழ் – 019       ஆகஸ்ட்  – 2014 ]கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக