சனி, 25 அக்டோபர், 2014

கவிச்சூரியனில் கவிதை மூன்று

காலனுக்கும் ஆசை
கவியரசரின்
கவிதை கேட்க .

உலகில் உள்ளோர்
அனைவருக்கும் உணவு
அதுவே நம் கனவு .

வாழ்க்கையிலும் தேவை
வார்த்தைகளிலும் தேவை

சிக்கனம் .கவிச்சூரியன் ஐக்கூ மின் இதழ் 26 [ அக்டோபர் 16 - 31 , 2014 ]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக