ஞாயிறு, 26 அக்டோபர், 2014

படையல்

படையல்

வாழ்ந்த போது
வழங்கத் தவறிய
அத்தனையும் அளித்தாயிற்று
அப்பாவாகவும் அம்மாவாகவும்
உருவகப் படுத்திய
வேட்டிக்கும் சேலைக்கும் .


2 கருத்துகள்: