செவ்வாய், 28 அக்டோபர், 2014

சங்கப் புலவன் மன்னிப்பானாக


சங்கப் புலவன் மன்னிப்பானாக .யாயும் ஞாயும் யாரா கியரோ
எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்
யானும் நீயும் எவ்வழி யறிதும்
உந்தன் சம்பளமும் எந்தன் வருவாயும்
நுந்தை தந்த பெரும் சீரும்
செம்புலப் பெயல் நீர் போல
தாம் கலந்தனவே .

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக