புதன், 29 அக்டோபர், 2014

ஓயாத அலைகள்

ஓயாத அலைகள் .

அலைகள் ஓய்வதற்காக
காத்திருக்கிறேன்
ஆனால் 
அலைகள் நான்
ஓய்வதற்காக

இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன .

1 கருத்து: