திங்கள், 10 நவம்பர், 2014

காற்றாடி விற்பவன் .

காற்றாடி விற்பவன் .

பகட்டான விளக்கொளியில் மின்னும்
துணிக்கடை வாசலில்
மழையோ வெயிலோ எப்போதும்
நின்று கொண்டிருக்கும்
காற்றாடி விற்பவனை
பார்த்திருக்கலாம் உங்களில் பலர் .
வெவ்வேறு வண்ணங்களில்
வித வித உருவங்களில்
சுழன்று கொண்டிருக்கும்
காகிதக் காற்றாடிகளோடு எப்போதும்
ஒற்றைக் கால் ஊன்றிதான் நிற்பான்
காற்றாடி விற்பதவனது தவமென்பது போல் .
கண்ணுக்கு தெரிவது
சுழன்று கொண்டிருக்கும்
காற்றாடிகள் மட்டுமே .
அவனுக்குத் தெரியும்
வாழ்க்கை சுழல்வதே
காற்றாடிகள் சுழல்வதாலெனென்று .
எந்த வெயிலிலும் கரையுமவன்
மழையில் மட்டும் மறைவில் நிற்பான்
காற்றாடிகள் நனைந்து விடக் கூடாதென்று .
ஐந்துக்கும் பத்துக்கும் காற்றாடி விற்று
வாழ்க்கையெப்படி ஓடுகிறதென
யோசித்திருக்கலாம் உங்களில் சிலர் .
ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும்
உருவாகும் காலி இடத்தை
நிறைப்பது
காற்றாடி வாங்கியதும்
கை நீட்டி சுழல விட்டு
குதூகலிக்கும்
குழந்தைகளின் புன்னகைகள்தான் .
எனவேதான் அவன்
வாழ்க்கையும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது

கையில் உள்ள காற்றாடிகளைப் போலவே . 

[ புதுப்புனல் அக்டோபர் 2014 ]கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக