வெள்ளி, 14 நவம்பர், 2014

விட்டுப் போன ' பின் குறிப்பு ' .

விட்டுப் போன   ' பின் குறிப்பு ' .

எத்தனை விதமான 
சமையல் குறிப்புகள் !
வாய் வழியாகத்தான் 
தொடங்கியிருக்க வேண்டும் .
பாட்டி அம்மாவுக்கும் ,
அம்மா மகளுக்கென்றும் .
பின்னர் நளன் பெயரைச் சொல்லி 
ஆண்களும் விற்பன்னர் ஆனது 
காலத்தின் கட்டாயம் -
இயற்கையின் நியதி கூட .
பத்திரிகைகளில் ,
பின்னர் வானொலியில் ,
தொடர்ந்து தொலைகாட்சிகளில் .
இப்போது இணையத்திலும் கூட .
விதம் விதமாக 
சைவமும் அசைவமுமாக .
தொகுப்பான குறிப்புகள் 
தோரணமாகத் தொங்குகின்றன 
புத்தகக் கடைகளில் .
ஆனால் 
எல்லா சமையல் குறிப்புகளிலும் 
விட்டுப் போய் விடுகிறது ஒரு 'பின் குறிப்பு '
சமைத்த பின் அன்பையும் சேர்த்துப் 
பரிமாறினால் மேலும் கூடும் சுவை ".


[ புதுப்புனல் ஆகஸ்ட் 2014 ]


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக