செவ்வாய், 18 நவம்பர், 2014

ஏமாற்றம் .- பாக்யாவில் என் கவிதை .

ஏமாற்றம் .

ஏனோ தெரியவில்லை
பாட்டி வடை சுடத்
துவங்கவில்லை இன்று .
எண்ணெய் வாங்க மறந்ததினாலோ
அல்லது
உடம்புக்கு முடியாமல் போனதினாலோ
இருக்கலாம் .

காகம் கூட பறந்து விட்டது
வேறு இரை தேடி .

மரத்தடியில்
அமர்ந்திருந்த நரி
சோர்ந்து போய் விட்டது .

கதைக்காக
காத்திருந்த குழந்தை
இன்னொரு பாட்டியின் மடியில்
தூங்கி விட்டது
ஏமாற்றத்தோடு .


[ நவம்பர் 21 – 27 , 2014 பாக்யா ] 

1 கருத்து: