செவ்வாய், 4 நவம்பர், 2014

மீட்கப் பட்ட ஏதேன் தோட்டக் கனி .

மீட்கப் பட்ட ஏதேன் தோட்டக் கனி .

இறக்கம் வந்தது
மனிதன் மீது.
இறங்கி வந்தார்
கடவுள் தரைக்கு.
மூட்டையாக்கிச்
சுமந்து சென்றார்
மனித பாவங்களை
தலை மீது .
இளைப்பாற நினைத்து
இறக்கி வைத்து
இமைகள் செருகி
தூங்கி எழ ,
மூட்டையில்லை
வைத்த இடத்தில் .
பாவமே இல்லாமல்
வாழ்வது எப்படி ? “
தூரத்தே நின்று
மனிதன் கேட்டான்
மூட்டையைப் பிரித்தவாறு .கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக