புதன், 3 டிசம்பர், 2014

கணிப்பு -


கணிப்பு .


அவர்கள் இவர்களுக்குள் .
இவர்கள் அவர்களுக்குள் .
தெரிந்தும் தேடிக்
கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள் .
இவர்கள் அவர்களையும் .
அவர்கள் இவர்களையும் .
சுயமாக அமைத்துக் கொண்ட
சுவர்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும்
இருட்டில் தேடுவதால்
இது வரை
அவர்களால் இவர்களையும்
இவர்களால் அவர்களையும்
கண்டு கொள்ளவே இயல வில்லை .
எனினும்
தொடர்ந்து கொண்டேதான்
இருக்கிறது தேடல் .
சுவர்களில் துளை போட்டு
உருவாகும் வெளிச்சத்தில்
அவர்கள் இவர்களையும்
இவர்கள் அவர்களையும்
கண்டு கொண்டு
ஒன்றாக ஆகிப் போகலாம் ;
அல்லது
அவர்கள் இவர்களாகவும்
இவர்கள் அவர்களாகவும்
மாறியும் போகலாம் .
எல்லாமே ஒரு கணிப்புதான் .

[ மலைகள் இணைய இதழ்  - 63 ஆவது இதழ் – டிசம்பர் 2 , 2014 ]


நன்றி : மலைகள் இணைய இதழ்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக