செவ்வாய், 6 ஜனவரி, 2015

சாத்தியங்கள் ....


சாத்தியங்கள் .

இப்படியும் எழுத இயலும் எனக்கு
இப்படியுமெழுத இயலுமெனக்கு
எனக்கு இப்படியும் எழுத இயலும்
எனக்கிப்படியும் எழுதவியலும்
எழுத இயலும் எனக்கு இப்படியும்
எழுதவியலும் எனக்கிப்படியும்
எழுத எனக்கு இயலும் இப்படியும்
எழுதவெனக்கு இயலுமிப்படியும்
எப்படி எழுதினாலும்
அவரவர் கவிதை
அவரவருக்குரியதாகவே இருக்கிறது .


இன்மை இணைய இதழ் ஜனவரி 2015 ]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக