திங்கள், 5 ஜனவரி, 2015

தவிர்க்க இயலாமல் ....

தவிர்க்க இயலாமல் ....

நிலா மறைந்திருந்த ,
நட்சத்திரங்கள் ஒளிந்திருந்த ,
மேகங்கள் காணாமல் போயிருந்த
ஒரு இரவு நேர 
வானத்தால்தான் நெய்திருந்தேன்
அந்தக் கவிதையை .
எனினும்
பிரித்துப் பார்க்கையில்
விட்டுப் போயிருந்த அத்தனையும்
ஒட்டிக் கொண்டிருந்தன
அழகாய் அதனதன் இடத்தில் .


[ கணையாழி ஜனவரி 2015 ]

1 கருத்து: