செவ்வாய், 29 செப்டம்பர், 2015

யாருக்கான கவிதை ?


யாருக்கான கவிதை ?

எனக்கே எனக்கென்று
எழுதும் கவிதையின்
இரண்டாவது வரியிலேயே
எப்படியாவது நுழைந்து விடுகிறார்கள்
வாசிப்பவர்களும்
அதன்பின் அவர்களுக்கும்
உரியதாகி விடுகிறது
அந்தக் கவிதையும் .

[ தளம் ஜூலை – செப்டம்பர் 2015 ]

1 கருத்து: