சனி, 26 செப்டம்பர், 2015

சமயங்கள் .


எதிர்பாராத நிகழ்வுகள்
திகைக்க வைக்கின்றன .
எதிர்பார்த்த நிகழ்வுகள்
ஏமாற்றம் அளிக்கின்றன .
எதுவுமே நிகழாதபோது

நிறைந்திருக்கிறது மனது .

[ புதுப்புனல் மார்ச் 2015 ]

1 கருத்து: