வெள்ளி, 25 செப்டம்பர், 2015

அசைவைனவும் அசையாதவையும் .பிறந்து வளர்ந்த வீட்டை
விலைக்கு வாங்கியவரிடம்
சாவியை ஒப்படைப்பதற்கு முன்
அகற்றியாகிவிட்டது
அகல மறுத்து
ஒவ்வொரு அறையிலும் தவழும்
பாலிய காலத்து நினைவுகளைத் தவிர
மற்றெல்லா
அனைத்து அசையும் பொருட்களையும் .

[ புதுப்புனல் மார்ச் 2015 ]
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக