வெள்ளி, 25 செப்டம்பர், 2015

கவிதையில் பசி .பசித்தவன் கவிதைக்கும்
பசியே அறியாதவன் கவிதைக்கும்
அவ்வளவாக தெரிவதில்லை
வேறுபாடு .
மொழியின் பசியும்
உணர்வின் பசியும்
சமயங்களில் தேடலின் பசியுமே
கவிதைகளாவதால்
உணரப்படுவதில்லை
வயிற்றின் பசி
அநேக வரிகளில் .

[ புதுப்புனல் மார்ச் 2015 ]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக