வெள்ளி, 25 செப்டம்பர், 2015

இழப்பென்றெதுவுமில்லை....சென்ற வேகத்தில்
நின்று கவனிக்காமல் போன
வழியோரத் தும்பைப் பூக்களும்
பக்கத்துத் தெரு
கடைசி வீட்டின் பல வண்ண
செம்பருத்தி மலர்களும்
வீடு திரும்பி தளர்ந்து சாய்ந்த கணத்தில்
மனதிற்குள் பூத்துக் குலுங்கிய போதுதான்
உணர்ந்து கொண்டேன்
இழந்து விட்டோமென்று நினைக்குமெதுவும்
இழக்கப்படுவதில்லை

வாழ்வில் என்ற உண்மையை .

[ புதுப்புனல் மார்ச் 2015 ]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக