வியாழன், 24 செப்டம்பர், 2015

மீட்கப் பட்ட ஏதேன் தோட்டக் கனி .


மீட்கப் பட்ட ஏதேன் தோட்டக் கனி .

இரக்கம் வந்தது மனிதன் மீது.
இறங்கி வந்தார்
கடவுள் தரைக்கு...
மூட்டையாக்கிச் சுமந்து சென்றார்
மனித பாவங்களை தலை மீது ...
இளைப்பாற நினைத்து
இறக்கி வைத்து
இமைகள் செருகி
தூங்கி எழ மூட்டையில்லை ...
வைத்த இடத்தில் .
பாவமே இல்லாமல்
வாழ்வது எப்படி ? “
தூரத்தே நின்று
மனிதன் கேட்டான்
மூட்டையைப் பிரித்தவாறு ... !
[ பாக்யா பிப்ரவரி 13 – 15 ; 2015 ]


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக