செவ்வாய், 29 செப்டம்பர், 2015

மரத்தலும் திகைத்தலும் .பார்வையை இழக்கும்போது
சப்தங்களைக் காதலிக்கக்
கற்றுக் கொள்கிறோம் .
செவி தன் தன்மை இழக்கும்போது
அமைதியை நேசிக்கக்
கற்றுக் கொள்கிறோம் .
பேசும் திறன் இழக்கும்போது
மெளனத்தை அணைத்துக் கொள்ளக்
கற்றுக் கொள்கிறோம் .
வயிறு தன் இயல்பை இழக்கும்போது
பசியைப் பொறுக்கக்
கற்றுக் கொள்கிறோம் .
மனம் மரத்துப் போகும் போதுதான்
செய்வதறியாது

திகைத்துப் போகிறோம் . 

 [ புதுப்புனல் மார்ச் 2015 ]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக