சனி, 26 செப்டம்பர், 2015

வருவதும் போவதும்....
ஓடிப் போகின்றன நாட்கள்
வருந்துவதற்கு ஏதுமில்லை
வரவேற்கப்பட்டா வருகின்றன நாட்கள்

சொல்லிக் கொண்டு போவதற்கு .

[ புதுப்புனல் ஏப்ரல் 2015 ]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக