சனி, 31 அக்டோபர், 2015

4 சென்றியுக்கள் ....


4  சென்றியுக்கள் .... 

1 ] ஊதச் சொன்னவர்
வாயில் இருந்தது
உள்ளூர் சரக்கு வாசம் .

2 ] காம்ப்ளான் குடித்து
வளர்ந்தது
மளிகைக் கடைப் பாக்கி .

3 ] தத்ரூப ஓவியம்
புலி விழுங்கிவிட்டது
ஓவியனை .

4 ] இராமன் வேடம் போட்டவன்
கவர்ந்து சென்றான்
உள்ளூர் சீதையை  .

[ நீலநிலா அக்டோபர் 2015 ]

2 கருத்துகள்: