ஞாயிறு, 4 அக்டோபர், 2015

நாங்களிருக்கிறோம் .


நாங்களிருக்கிறோம்

நாளைக்கென்று ஏதுமில்லை
கவிதைகள் என்னிடம்
எனினும் கவலைகள்
ஆறுதல் கூறுகின்றன
நாங்களிருக்கிறோம்

கவலைப் படாதேயென்று . 

 [ புதுப்புனல் ஏப்ரல் 2015 ]

1 கருத்து: