திங்கள், 5 அக்டோபர், 2015

பகலின் கனவுகள் .


பகலின் கனவுகள் .


இரவுகள்

எப்போது விடியுமெனத்

தெரியாது

கனவு கண்டுகொண்டிருக்கின்றன

சில பகல்பொழுதுகள் .


[ புதுப்புனல் மே 2015 ]

2 கருத்துகள்: