புதன், 7 அக்டோபர், 2015

பயணம் .பயணம் .

பாய்மரப் படகில்
காற்றின் திசையில் பயணம் .
பயணக் களைப்பில்
மனம் தேடியது
நிலம் தெரியாதாவென்று
கண்கள் சோர்ந்து போகும் வரை .
தேடலின் முடிவில்தான்
தெரிந்தது
இத்தனை நாளாய்
படகு பயணித்ததே

தரையில்தான் என்று .

[ புதுப்புனல் பிப்ரவரி 2015 ]

2 கருத்துகள்: