செவ்வாய், 3 நவம்பர், 2015

வாழ்க்கைச் சதுரங்கம் .


வாழ்க்கைச் சதுரங்கம் .
அவரவர் காய்களை
அவரவர்கள்
நகர்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்
மற்றவர் காய்களை வீழ்த்துவதற்காக .

மண்ணாசைக்குக் கோட்டைகளும்
பெண்ணாசைக்கு எதிரியின் ராணியும்
பொன்னாசைக்கென்று தனியே
காய்களில்லையென்பதால்
ஆடுபவர் மனதில் மட்டும் .

நகர்த்துதல்கள் மட்டுமே
நாமாகச் செய்வது
கட்டங்களும் காய்களும்
ஏற்கனவே படைக்கப் பட்டவைதான் .

வெற்றியோ தோல்வியோ
முற்றுப் பெறுவதில்லை ஆட்டம்
ஆடி அடங்கும் வரை .

------------------------------------------------------
[ அகல் மின்னிதழ் நவம்பர் 2015 தீபாவளி மலர் - 1 ] 

3 கருத்துகள்: